top of page
  • Obrázek autoraE.

Mýty a mylné představy o Tarlovových cystách

Dnes se podíváme na 10 mýtů a mylných představ týkajících se Tarlovových cyst.


#1 - "Tarlovovy cysty nemohou být symptomatické / jsou to jen náhodné nálezy."


Fakt, že některé Tarlovovy cysty jsou asymptomatické, by nás neměl dovést k názoru, že Tarlovovy cysty nemohou být symptomatické. O symptomatických Tarlovových cystách mluví například tarlovcystfoundation.org, vigdis-thompson-foundation.org či frankfeigenbaum.com. Symptomy Tarlovových cyst zmiňuje mnoho stránek: rarediseases.org, aans.org, ninds.nih.gov a další. Existuje také několik kazuistik, které popisují pacienty se symptomatickými Tarlovovými cystami. Zajímavou teorií (kterou zmiňuje vigdis-thompson-foundation.org) je teorie, že Tarlovovy cysty pravděpodobně potřebují určitý čas k tomu, aby začaly způsobovat symptomy - a nález asymptomatických Tarlovových cyst tedy může znamenat jen to, že tyto cysty byly zachyceny ve fázi, kdy prozatím nepůsobí potíže. Tyto cysty byly zaznamenány a popsány i u psů, kteří trpěli neurologickými potížemi. Zajímavým faktem je, že přesvědčení, že Tarlovovy cysty jsou pouze náhodnými nálezy, pravděpodobně vzešlo od Isadora Tarlova, který tyto cysty v roce 1938 objevil a popsal - a to opravdu velmi náhodně - pracoval totiž jako koroner (státní úředník, jehož hlavní zodpovědností je vyšetřovat úmrtí a vydávat listy o prohlídce zemřelého v nejednoznačných případech). To asi není nejpřesnější způsob, jak potvrdit, že jsou to náhodné asymptomatické nálezy...


#2 - "Tarlovovy cysty se vždy vyskytují v křížové kosti (sakrální oblasti) páteře, jinak se nejedná o Tarlovovy cysty."


Ač se Tarlovovy cysty nejčastěji vyskytují v křížové kosti, mohou se vyskytovat v jakékoliv oblasti páteře. V našem článku "Zkušenosti 60 pacientů z České republiky a Slovenska" si můžete povšimnout, že 4 pacienti mají cysty v krční páteři, 3 pacienti mají cysty v hrudní páteři, 19 pacientů má cysty v bederní páteři a 43 pacientů má cysty v křížové kosti. Neměli bychom tedy zapomínat na pacienty, kteří mají Tarlovovy cysty i v jiných částech páteře. S tím souvisí i 3. bod:


#3 - "Symptomatické Tarlovovy cysty se u každého pacienta projevují stejně."


Symptomy se odvíjejí od lokace cyst(y)! Páteřním kanálem vede spousta různých nervů, které zastávají mnoho různých funkcí. Pacienti s cystami v rozdílných oblastech páteře tedy budou mít rozdílné symptomy - někdo s cystami v krční páteři může více trpět na bolesti krční páteře, bolesti hlavy, tinnitus, bolesti rukou, brnění rukou a křeče v rukou, zatímco někdo s cystami v křížové kosti může spíše trpět na sexuální dysfunkce a problémy s močovým měchýřem a konečníkem. A i dva pacienti s cystami ve stejné oblasti mohou mít trochu jiné symptomy.


#4 - "Malé Tarlovovy cysty nemohou působit potíže."


Ač se s rostoucí velikostí cysty zvyšuje pravděpodobnost, že se bude jednat o symptomatickou cystu - i malé Tarlovovy cysty mohou působit potíže. Neměli bychom na takové pacienty zapomínat.


#5 - "Všechny cysty v těle jsou stejné, takže pomůže stejná léčba."


Cysta je "dutina s vlastní výstelkou vyplněná tekutinou nebo jiným obsahem". Existuje tedy mnoho typů různých cyst, které vznikají jinými způsoby, jsou vyplněné jinými tekutinami a jiným způsobem se léčí. I v oblasti páteřního kanálu může existovat mnoho různých typů cyst ("Jsou všechny cysty páteřního kanálu Tarlovovy cysty?"). Označení Tarlovova cysta může být pro někoho trochu zavádějící, protože se jedná spíše o takovou dilataci nervového obalu. Není cysta jako cysta.


#6 - "Tarlovovy cysty zůstávají stejné / Tarlovovy cysty se vždy vyskytují ve shlucích."


Tarlovovy cysty se mohou v průběhu času zvětšovat a mohou způsobit i kostní erozi (proto není od věci čas od času cystu zkontrolovat, zvlášť pokud pacient trpí zhoršováním obtíží). Tarlovovy cysty mají tendenci se vyskytovat ve shlucích, ale může se i stát, že má pacient pouze jednu nebo dvě Tarlovovy cysty. Každý pacient má trochu jiné zkušenosti.


#7 - "Nemáme sebemenší tušení, proč Tarlovovy cysty vznikají."


Je pravda, že nevíme na 100 %, proč Tarlovovy cysty vznikají a pravděpodobně existuje více způsobů, jak ke vzniku těchto cyst dochází - ale je tu už několik různých teorií - například to, že tyto cysty vznikají úrazem (pády z koně a další úrazy při sportu, autonehody, těžký porod s komplikacemi a použitím epiduralu a podobně) anebo že se může jednat o určitou genetickou predispozici - křehkost tkání - spojenou s vrozenými poruchami pojivové tkáně jako je Ehlers-Danlosův syndrom, Marfanův syndrom či Loeys-Dietzův syndrom. Či že jde o důsledek špatného tlaku mozkomíšního moku, protože jej tělo nedokáže regulovat v důsledku onemocnění leptomeningů - arachnoiditidy.


#8 - "Tarlovovy cysty jsou běžným nálezem úměrným k věku."


Tarlovovy cysty jsou výsledkem patologických procesů - to uvádí například vigdis-thompson-foundation.org, kteří se věnují výzkumu a léčbě Tarlovových cyst a arachnoiditidy. Na svých stránkách píší: "Tyto cysty nejsou běžnou variací lidské anatomie. Jsou vždy výsledkem patologických procesů a změn v tkáních." Tarlovovy cysty tedy nejsou běžné / normální v žádném věku.


#9 - "Tarlovovy cysty se nijak neřeší / neléčí."#10 - "Tarlovovy cysty nemohou být invalidizujícím onemocněním."


Mnoho výše zmiňovaných zdrojů popisuje symptomy, které Tarlovovy cysty mohou způsobovat - od problémů s chůzí a končetinami přes potíže s močovým měchýřem a střevy až po sexuální dysfunkce. Symptomy, které Tarlovovy cysty způsobují, mohou být opravdu silně invalidizující. V podpůrných skupinách spousta pacientů sdílí své příběhy - spousta z nich musí brát silné léky na bolest, někteří používají pomůcky pro mobilitu a podobně. To moc nezní jako onemocnění, které vlastně nic nedělá...


176 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page