top of page

Definice, porozumění a vyrovnávání se s bolestí (překlad)

Tento oddíl stránky obsahuje překlad článku z webových stránek Tarlov Cyst Disease Foundation - Defining pain, understanding pain, coping with pain.

"Pokud uchopíte rukojeť horké pánve, bolest vás upozorní na nebezpečí. Škubnete rukou zpět, ošetříte si své zranění a bolest brzy ustoupí. Tato takzvaná akutní bolest (což je náhlá bolest) je obecně "dobrá" bolest, protože slouží užitečnému účelu: je součást tělesného systému, který člověka varuje a pomáhá předejít závažným zraněním a zajišťuje, že rány budou brzy ošetřeny.

Ale pro osoby s chronickou bolestí - bolest trvá alespoň pár měsíců, někdy let - zpráva o bolesti je neustále zasílána a přijímána, ale mnohdy nemá žádný zjevný účel. Ačkoliv chronická bolest může být velkou výzvou pro ty, kteří s tímto problémem žijí, existují důvody k naději.

Definování bolesti

Ve své nejobecnější definici, bolest je jakýkoliv nepříjemný prožitek. To, jak tělo cítí bolest, je komplikované. Například bolest může být akutní (jako když sáhnete na horkou pánev) nebo chronická, což znamená, že trvá alespoň dva měsíce. Navíc vlastnosti této bolesti závisí na tom, které nervové dráhy posílají tuto zprávu o bolesti. Může to být intenzivní, vystřelující bolest, která přichází a odchází z momentu na moment anebo to může být neodbytná, "skřípavá" bolest. Navíc bolest také někdy může být taková, že pochází z jedné oblasti těla, ale je cítit v jiné.

Odborníci na bolest rozdělují bolest - bez ohledu na její trvání - na dva hlavní typy: bolest způsobenou poškozením tkání jako je kůže, svaly nebo vnitřní orgány a bolest způsobenou poškozením nervů nebo abnormálním fungováním nervů. Bolesti, která je způsobená poškozením tkání, se říká nociceptivní bolest. Bolest způsobená poškozením nervů nebo abnormálním fungováním nervů se říká neuropatická bolest nebo neuropatie. Tento typ bolesti je zodpovědný za některé z nejvíce náročných případů chronické bolesti, ve kterých se bolest vyskytuje, ač v nich nepokračuje poškození tkání. Neuropatická bolest se může týkat jakékoliv části nervového systému, od nejmenších nervů v prstu u nohy až po komplexní nervová centra jakými je páteřní kanál/mícha nebo mozek. 

Prožívání bolesti

Řada různých částí těla a procesů spolupracují na vyvolání vědomého prožitku bolesti:

  • Nervové receptory. Některé cítí teplo nebo zimu, jiné cítí tlak a jiné nejlépe reagují na chemické podráždění nebo pohyb.

  • Nervová vlákna přenášejí tyto zprávy, které jsou zachycené těmito nervovými receptory. Některá nervová vlákna přenášejí tyto zprávy rychle, jiná relativně pomalu.

  • Nervové dráhy jsou cesty, podél kterých tyto signály bolesti cestují po nervových vláknech: například oznámení o bolesti cestuje z prstu u nohy až do mozku podél nervové dráhy přes více nervových vláken.

  • Některé chemické látky (zvané neurotransmitery) zvyšují intenzitu signálů bolesti, zatímco jiné ji snižují.

Například pokud šlápnete na hřebík, nervové receptory ve vašem chodidle zašlou rychlý signál do míchy, která ihned zašle signál zpět do vaší nohy, abyste škubli nohou zpět, pryč od hřebíku. Tohle se stane v momentě - nebo ještě předtím než - "ucítíte" tuto bolest vědomě. Mezitím signály o bolesti také cestují po samostatné dráze k mozku a dávají vám vědět o tom, že jste si poranili chodidlo.

Tohle je velmi rozdílný systém signalizování bolesti než který by byl aktivován, kdyby tato bolest byla asociována s poraněním orgánu, například při zánětu slepého střeva. Mozek interpretuje somatické (vnější) a viscerální (vnitřní) signály bolesti jinak, protože receptory somatické bolesti posílají signály o bolesti podél jiných nervových drah než podél těch, které jsou používány viscerálními receptory bolesti. Tyto viscerální receptory dokáží detekovat špatnou cirkulaci nebo třeba dilataci či zvětšení orgánu, protože jsou lokalizovány uvnitř těla.

Pokud tedy šlápnete na hřebík, somatické (externí) receptory bolesti vysílají okamžité a precizní informace o bolesti do vašeho mozku. Ale v brzkých fázích zánětu slepého střeva, viscerální (vnitřní) receptory bolesti upozorňují váš mozek na méně jasný problém.

U zánětu slepého střeva - v případech viscerální bolesti obecně - je výsledkem spíše nausea a rozšířený, křečovitý diskomfort než ostrá bolest. Vlastně pro vás může být docela těžké v brzkých fázích onemocnění popsat, kde je bolest lokalizována. Když se zánět slepého střeva zhoršuje, zánět podél výstelky břicha vysílá více specifické signály, které indikují problém v dolní pravé straně břicha. Jak se bolest stává více definovanou, zahrnuje to jiné senzory bolesti a jiné dráhy. To vysvětluje, jak se bolest se zánětem slepého střeva vyvíjí z křečí, které postihují celé břicho, až po ostrou, lokalizovanou bolest a poukazuje na to, jak variabilní může být poznávání a signalizování bolesti.

Role vašeho mozku

Mozek má propracované systémy přeměny signálů bolesti. Například vojáci uvedli, že v zápalu boje necítili závažná zranění do té doby, než se kouř rozplynul a sportovci se nemusí všimnout toho, že utrpěli zranění, dokud neskončí hra.

Mozek může zmírňovat pocity bolesti vylučováním například endorfinů, které působí na mozek podobně jako narkotika (mezi které patří třeba morfin). Další systém "přeměny bolesti" řídí množství serotoninu v mozku. Léky, které buď napodobují tyto "přirozeně se vyskytující léky proti bolest" anebo ovlivňují jejich množství, které cirkuluje v mozku, mohou být mocnými léky proti bolesti.

Na druhou stranu některé věci mohou zvyšovat intenzitu pocitu bolesti: například někteří lidé s chronickými bolestmi hlavy udávají, že stres může jejich bolesti hlavy zhoršovat. A každý, kdo se kouká jiným směrem při očkování, ví, že sledování vpichu jehly může způsobit, že se nám bolest může zdát silnější.

Vyrovnávání se s bolestí

Někdy je jasné, co způsobuje chronickou bolest. Může to být symptom rakoviny anebo připomínka starého zranění. Může to být symptom chronického onemocnění - jako například migrény nebo artritida. Nebo to může být signál, že nervy samotné jsou poraněné (neuropatie). Ale někdy nemá chronická bolest jednoduché vysvětlení a bude přetrvávat roky se stejnou intenzitou.

Mnoho lidí s chronickou bolestí cítí úzkost a strach z budoucnosti. Strachují se, jak jejich bolest může ovlivnit kvalitu jejich života - jejich schopnost pracovat si a hrát si. Mnoho lidí s chronickou bolestí navštívilo několik lékařů, aniž by našli úlevu. Mohou být frustrovaní, mohou mít vztek, mohou být depresivní anebo si mohou být nejistí, kam se obrátit dále.

Naštěstí, lékaři vědí o chronické bolesti více než jak se může někdy zdát - a každým rokem se zlepšují v diagnostice a léčbě. Staré názory ohledně bolesti se také mění: například lékaři byli dlouho nerozhodní co se týče předepisování narkotik (na kterých může potenciálně vzniknout závislost), ale se zlepšením pochopení těchto a dalších nových léků jsou lékaři více ochotní léčit bolest těmito mocnými nástroji. Nové léky a nové způsoby užívání starých léků, přináší úlevu. Některé typy chronické bolesti, které ještě před pár lety nemohly být léčeny - jako třeba migrény - mohou být nyní pod kontrolou. 

Strategie pro žití s chronickou bolestí - jak to zvládat fyzicky, jak pracovat se svými lékaři, jaké máte vztahy se svou rodinou a přáteli a jakým způsobem přemýšlíte o svých zkušenostech - mohou teoreticky usnadnit snášení bolesti."

bottom of page