top of page

Tipy, jak jednat s lidmi s bolestí (překlad)

Tento oddíl obsahuje překlad 12 tipů o tom, jak jednat s lidmi s chronickou bolestí - originální znění těchto tipů najdete na Tarlov Cyst Disease Foundation - Tips for dealing with people with pain. Tyto tipy mohou pomoci především rodinným příslušníkům a přátelům pacientů s Tarlovovými cystami (či jinými onemocněními a poruchami, které působí bolesti).

 1. Lidé s chronickou bolestí mohou působit nespolehlivě (nemůžeme se ani spolehnout sami na sebe). Když se cítíme lépe, můžeme naslibovat věci (které myslíme vážně) a když pak máme závažnou bolest, nemusíme se ani dostavit na místo.

 2. Určitá aktivita nebo situace může vyústit v bolest o několik hodin později anebo dokonce až další den. Opožděná bolest je matoucí pro osoby, které ji nikdy nezažily.​

 3. Bolest může brzdit schopnost naslouchání a komunikace. Je to jako kdyby na vás někdo křičel nebo jako kdybyste se snažili dorozumět zatímco je v místnosti spuštěn požární poplach. Efekt bolesti na mozek a myšlení může působit jako porucha pozornosti. Takže někdy je potřeba člověku s bolestí zopakovat některé věci vícekrát anebo je sepsat na papír. Neberte si to osobně a také si nemyslete, že jsme hloupí.

 4. Člověk s bolestí se může cítit senzoricky přetížen. Například zvuky, které by vás běžně neobtěžovaly, mohou být obtěžující v momentě, kdy máte bolesti.

 5. Může se zdát, že nemáme trpělivost. Nemůžeme čekat v dlouhé frontě, nemůžeme čekat na vleklý rozhovor.

 6. Neptejte se "Jak se máš?" pokud nejste upřímně připraveni naslouchat.

 7. Bolest někdy může vyvolat psychické postižení (většinou dočasné). Když máte bolest, tak i malý úkol jako věšení prádla může působit jako obrovská zeď, která je moc vysoká na to, abyste ji zdolali. O hodinu později se vám daný úkol může zdát docela v pořádku. Je smysluplné cítit se depresivně, když vás vše bolí.

 8. Bolest se může objevit poměrně rychle a nepředvídatelně. Bolest se někdy zmírní po krátkém odpočinku. Lidé s chronickou bolestí se ostatním mohou jevit nepředvídatelně.

 9. Vědět, kde je bezpečné útočiště (například gauč, postel, pohodlné křeslo), je stejně důležité jako vědět, kde je záchod. Návštěva je mnohem příjemnější, pokud člověk s chronickou bolestí ví, že je tu místo, kde si může odpočinout, pokud potřebuje. Osoba s chronickou bolestí nemusí chtít jít na místa, kde není možnost si sednout či lehnout.

 10. Drobné laskavosti mohou na člověka s bolestí působit jako velké milosrdenství. Vaše nabídka polštáře anebo hrnku čaje může být opravdu velkou věcí pro člověka, který se cítí dočasně bezmocný, když čelí bolesti.

 11. Ne všechnu bolest je jednoduché lokalizovat a popsat. Někdy se může jednat o celotělový pocit diskomfortu, s těžko popsatelnými bolestmi v celých zádech nebo obou nohách, ale ne v jednom konkrétním místě, na které byste mohli ukázat. Náš slovník pro bolest je velmi limitovaný v porovnání se schopností těla cítit různé typy diskomfortu a bolesti.

 12. Nemusíme mít dobrý "důvod" mít bolesti. Medicína je stále limitovaná ve směru pochopení bolesti. Mnoho lidí má bolesti, které zatím nejsou klasifikovány lékaři jako oficiálně uznávaná "nemoc". To ale nezmírňuje tyto bolesti - pouze to zmírňuje naši schopnost dát jim nějaká název, nálepku - a to, abyste nám věřili.

bottom of page