top of page

Podobné diagnózy

Jsou všechny cysty páteřního kanálu Tarlovovy cysty?

Ne všechny cysty páteřního kanálu jsou cysty Tarlovovy. Typů cyst je mnoho. Tarlovovým cystám se může podobat například durální ektázie, synoviální cysta páteře či intrasakrální meningokéla (a další). Pokud tedy na zprávě z radiologie máte uvedený nález blíže nepopsané cysty, nemusí se nutně jednat o cystu Tarlovovu. Je dobré vědět přesnou diagnózu – o jakou cystu se jedná – například kvůli tomu, že každá z cyst se může projevovat trochu jinak či její chirurgické řešení může být trochu jiné.

V pacientských skupinách si občas můžete všimnout, že se někdy stává, že nelze přesně poznat, o jakou cystu se jedná – a že různí specialisté mohou mít různé názory. Někdy tedy pacient až po operaci zjistí, že například neměl meningokélu, ale několik Tarlovových cyst nalepených na sebe, díky čemuž vypadaly na magnetické rezonanci jako jedna velká cysta - anebo naopak neměli Tarlovovu cystu, ale intrasakrální meningokélu. Proto je tedy v případě operace dobré mít takového neurochirurga, který si bude schopen poradit v každé situaci, která by mohla nastat.

I na wikipedii (v anglické verzi) si v článku o Tarlovových cystách („Tarlov cyst“) můžete všimnout tabulky, která rozděluje Tarlovovy cysty od ostatních meningeálních cyst (Tarlovovy cysty vs. Meningeální & Arachnoidální divertikly). V oné tabulce se můžete například dozvědět, že Tarlovovy cysty se na myelografii (rentgenové zobrazení s použitím kontrastní látky) naplňují pomalu/opožděně, jejich stěny obsahují nervová vlákna a často je jich více menších vedle sebe, rozprostírajících se po obvodu nervového kořene. Meningeální a arachnoidální divertikly se na myelografii naplňují rychle, jejich stěny neobsahují nervová vlákna a nemají žádný „vzor“ co se týče počtu (většinou je cysta jen jedna a velká).

Z příběhů pacientů ve skupinách si můžete povšimnout, že zvlášť často vznikají záměny Tarlovových cyst s (intra)sakrální meningokélou. (Intra)sakrální meningokéla je vzácná vrozená léze charakterizována přítomností extradurální arachnoidální cysty v oblasti křížové kosti. Je to cysta typu Ib (Tarlovovy cysty jsou, jak již víme, cysty typu II). Někdy mohou být asymptomatické, ale někdy mohou působit symptomy – stejně jako Tarlovovy cysty. Častými symptomy jsou například dysfunkce močového měchýře či střev a bolest zad. Intrasakrální meningokéla je důsledkem arachnoidálního divertiklu (divertikl v lékařské terminologii označuje výchlipku stěny dutého orgánu v těle, vytvářející útvar, který lze přirovnat ke kapse), který vyhřeznul v důsledku vrozeného defektu v tvrdé mozkomíšní pleně (dura mater), ale zůstává stísněný v sakrální části páteře. I přes to, že jsou tyto cysty vrozené, se může stát, že výrazné potíže začnou dělat až v dospívání či dospělosti (mohou totiž s časem růst a symptomy mohou přibývat/zhoršovat se stejně jako u cyst Tarlovových). Diagnostikují se magnetickou rezonancí (stejně jako Tarlovovy cysty).

Protože tyto cysty mohou s Tarlovovými cystami sdílet symptomy, některé léčebné postupy a pacienti si prochází podobnými či stejnými útrapami s lékaři - chtěli bychom věnovat prostor na našich stránkách i dalším typům cyst, které jsou podobné cystám Tarlovovým – a snažit se o zvýšení povědomí. Pokud tedy máte jiný typ cysty nacházející se v páteřním kanálu anebo dokonce máte zkušenost, že jste nejprve byli nesprávně diagnostikování s Tarlovovou cystou/Tarlovovými cystami, zůstaňte tu prosím s námi – a pokud se chcete na těchto stránkách anonymně podělit o svůj příběh formou psaného rozhovoru, kontaktujte nás na emailu tarlovovacysta@seznam.cz anebo skrz kontaktní formulář.

bottom of page