top of page
  • Obrázek autoraE.

Slovníček pojmů

Ač naše stránky většinu pojmů spojených s Tarlovovými cystami vysvětlují, připravili jsme pro vás pro větší přehlednost slovníček nejčastějších pojmů spojených s Tarlovovými cystami a přidruženými onemocněními/poruchami. Pokud máte návrhy na pojmy, které zde nejsou uvedeny, ale stálo by za to je vysvětlit, prosím, kontaktujte nás na našem emailu tarlovovacysta@seznam.cz.


Allodynie - "Přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvolává."


Analgezie - "Znamená v medicíně odstraňování bolesti. Toho lze dosáhnout potlačením nebo snížením přenosu nervových vzruchů nebo medikamentózním zásahem (pomocí analgetika) do vnímání bolesti. Pojem analgezie je částečně synonymem k anestezii. Avšak zatímco anestezie úplně odstraňuje vnímání, při analgezii zůstává například citlivost na dotyk zachována. Při zraněních s přetětím dostředivých nervů je s analgezií spjata i anestezie. Normálně se při místním odstranění bolesti (lokální analgezie) využívá principiální mechanismus účinku léčiva k lokální anestezii."


Analgetikum - "Jako analgetikum se označuje jakákoli látka z rozmanité skupiny léčiv používaných k úlevě od bolesti a k dosažení analgesie (tj. stav bez bolesti). Analgetika účinkují rozdílnými způsoby na periferní a centrální nervový systém. Řadíme mezi ně paracetamol, nesteroidní antiflogistika (NSAID) jako salicyláty, narkotika jako morfin, syntetická léčiva s narkotickým účinkem jako tramadol a různé jiné."


Anestezie - "Představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnutí lepší péče."


Artralgie - "Bolest kloubů."


Dermatom - "Ohraničená oblast kůže, která je inervovaná specifickým míšním neuronem."


Dysestézie - "Označuje abnormální pocity jako brnění, mravenčení, pálení, které jsou (oproti paresteziím) vnímány velmi nepříjemně až bolestivě. Mohou být spontánní i provokované (až po dotyku postižené oblasti)."


Epidurál - "Epidurální analgezie či také epidurální anestezie je tlumení (většinou) porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky a léku proti bolesti. Epidurál je zaveden do páteřního kanálu a tam se rozmístí kolem míšního vaku. Tímto zabrání nervovému vzruchu, aby vystoupil z míšního vaku."


Hyperalgezie - "Zvýšená vnímavost bolesti, přecitlivělost na bolest, může jít např. o tzv. zvýšenou odpověď na mechanické poranění tkáně nebo může být vyvolána též farmakologicky."


Hypoalgezie - "Označuje sníženou citlivost na bolestivé podněty."


Hyperstezie - "Zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů."


Nervový blok / nervová blokáda - "Injekce léku přímo do nebo kolem nervu (nebo skupiny nervů) k poskytnutí úlevy od bolesti v dané oblasti."


Neuralgie - "Bolest nervového původu, je to intenzivní záchvatovitá bolest."


Neuritida - "Zánět nervu/nervů."


Neuropatická bolest - "Bolest pocházející z nesprávné funkce/poškození nervového systému."


Neuropatie - "Blíže nespecifikované onemocnění nervů."


Parestezie - "Označuje poruchu čití, může se projevovat jako brnění, mravenčení a podobně. Vzniká při poškození nervového systému."


Radikulopatie - "Bolest a neurologický deficit způsobený úrazem/útlakem nervového kořene."


Radikulitida - "Zánět míšního kořene (případně více míšních kořenů). Zánětlivé postižení může být infekční i neinfekční, typicky se projevuje poruchami citlivosti a případně hybnosti struktur inervovaných nervy lokalizovanými v příslušném postiženém míšním kořenu. V podstatě synonymem je termín radikuloneuritida, kdy chceme zdůraznit i ono postižení nervů."


Spina bifida - "Rozštěp páteře (spina bifida) je vada v oblasti páteře a míchy, která se vzniká u plodu už na začátku těhotenství. Dělí se na několik typů (occulta, meningokéla, myelomeningokéla) - spina bifida occulta (SBO) je nejmírnějším typem spiny bifidy (uzavřený rozštěp páteřních obratlů bez výhřezu) a mnoho pacientů se o této své vrozené vadě dozvědělo až po několika desítkách let. Dle mnoha lékařů SBO nemůže způsobovat žádné obtíže, avšak existují pacientské skupiny pro osoby se SBO, ve kterých se pacienti svěřují, že mají téměř všichni podobné či stejné symptomy jako je bolest zad, slabost a bolest (nebo brnění) nohou, potíže s močovým měchýřem a střevy. Spina bifida je také úzce asociována se syndromem fixované míchy."


Syndrom fixované míchy - "Neurologická porucha způsobená uchycením tkáně, které limituje pohyb míchy v páteřním kanálu. Tento syndrom je úzce asociován se spinou bifidou. Existují případy pacientů, kteří mají Tarlovovy cysty i syndrom fixované míchy (tethered cord). Syndrom fixované míchy může způsobit stejné či podobné symptomy jako Tarlovovy cysty."


Syndrom neklidných nohou - "Jsou to nepříjemné parestézie spojené se záškuby dolních končetin a tupými bolestmi v dolních končetinách. Vyskytují se u starších lidí, v těhotenství, u polyneuropatií a nefropatií. Potíže jsou přítomné v klidu, hlavně večer před usnutím. Bolesti ustupují při pohybu, proto nutí nemocného chodit. Ruší usínání a spánek – řadíme je do skupiny dyssomnií. Tarlovovy cysty mohou dle tarlovcystfoundation.org způsobit syndrom neklidných nohou."


Syndrom permanentního sexuální ho vzrušení (PGAD) - "Vede k samovolnému, trvalému, nechtěnému a nekontrolovatelnému sexuálnímu vzrušení při absenci sexuální stimulace a touhy. PGAD se vyskytuje u žen (je někdy přirovnávám k priapismu u mužů), je to vzácný a stále poměrně nepochopený syndrom. Je oddělený od hypersexuality, která je charakterizována zvýšenou sexuální touhou. Tarlovovy cysty mohou být jednou z příčin vzniku syndromu permanentního sexuálního vzrušení."
30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page